จัดการอย่างไรเมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนส่งพนักงานไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เราจะอบรมวิธีการและขั้นตอนการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตาม Contact Card ลูกค้าและพนักงานขับรถจึงหมดความกังวล เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่เราจัดส่งให้ลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนการคัดสรร 9 ขั้นตอน “เพื่อให้ได้พนักงานขับรถมืออาชีพ” โดยหัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย Physical Testing, Test Drive, DISC Testing Program และ Criminal Record Screening

รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร!! ต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาล หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 ถ้ารถยนต์คุณมีประกันก็ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันรถยนต์ทันที หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีทันที

บริการ Outsource Service ดีต่อองค์กรคุณอย่างไร

ลูกค้าจะลดต้นทุน ในการที่ต้องจัดการกับปัญหาเอง และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสวัสดิการพนักงาน ที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เรามีกระบวนการสรรหาและคัดสรรเฉพาะแต่ละตำแหน่งโดยตรง ทำให้พนักงานที่เราจัดส่งให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ 100%

Our Client

ปัจจุบันเราให้บริการ พนักงานขับรถผู้บริหาร “Executive Driver” กับลูกค้ากว่า 300 บริษัท ในหลายๆ ธุรกิจ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ จากระสบการณ์การให้บริการด้าน “พนักงานขับรถผู้บริหาร”

1 14 15 16