เช็คลิสต์ 5 มาตรฐานบริษัท Outsource จ้างแล้วคุ้มหรือเปล่า

SO PEOPLE 5 มาตรฐาน outsource 1200x628-01

เดี๋ยวนี้การจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource กลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว เพราะช่วยลดการสรรหาบุคลากรและยังได้คนที่เชี่ยวชาญ หรือมีความสามารถด้านนั้นจริงๆ มาช่วยให้ระบบงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

แต่การเลือกบริษัท Outsource ที่มีมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าแต่ละบริษัทก็จะการันตีว่าฉันมีดี เลือกบริษัท Outsource ยังไงให้ได้คุณภาพ ต้องมี 5 มาตรฐานนี้ 

  1. มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Outsource  การจ้างบริษัท Outsource ควรเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการให้บริการ มีประสบการณ์และความชำนาญในการคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างหลากหลายองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระงานได้อย่างมืออาชีพ

  2. มาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน มาตรฐานการคัดเลือกพนักงานก็สำคัญไม่แพ้กับประสบการณ์การให้บริการ  การคัดเลือกพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จะช่วยให้ได้พนักงานที่ตรงและเหมาะสมกับงาน ตามความต้องการของลูกค้า

  3. ให้บริการรวดเร็ว และ ต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัท Outsource ต้องสามารถให้บริการหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานของลูกค้าต้องหยุดชะงักลงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง เช่น ในกรณีที่พนักงานขาดงาน ก็สามารถหาคนใหม่ทดแทนได้ทันที

  4. การบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ในการจ้างงานแบบ  Outsource  โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่ให้บริการ  Outsource   จะต้องเป็นฝ่ายจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเวลาเข้า - ออกงาน  การทำงานล่วงเวลา รวมไปถึงการขาดงาน ลางาน หรือมา สาย ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน

  5. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ บริษัท Outsource ที่ดีจะต้องไม่เผยแพร่ หรือ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลอื่น โดยที่ลูกค้าไม่ยินยอม  

SO PEOPLE เรามีประสบการณ์เฟ้นหาบุคลากร ให้บริการกว่า 45 ปี ให้บริการหลากหลายอาชีพ อาทิ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ ธุรการบัญชี พนักงานขับรถ ฯลฯ ที่มีลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมาใช้บริการ พร้อมทั้งมาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพและมีเทคโนโลยีการเช็คเวลางานของพนักงาน ด้วยมาตรฐานการบริการของเรา ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า SO เป็นบริษัท Outsource ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้บริการ เพราะนอกจากช่วยลดต้นทุน ปรับระบบการทำงานแล้ว ยังรักษามาตรฐานการบริการที่ดีอีกด้วย 

สนใจบริการพนักงาน Outsource ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ : 090-197-7917   

Line : @sopeople