อบรม “THE TRAINER” บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ได้ไปอบรมในหลักสูตร THE TRAINER (หลักสูตร 2 วัน) ให้กับ “บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด”