6 ข้อดีสำหรับการจ้าง Outsource

วิกฤติ COVID-19 ที่เราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ คงจะดีไม่ใช่น้อยหากองค์กรของคุณใช้บริการจ้างงานของ Outsource ซึ่งทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องแบกรับภาระต่างๆ และยังง่ายในการปรับขนาดขององค์กรอีกด้วย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19 คณะผู้บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคนและผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว